Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Školské vzdelávacie programy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

pomaturitného kvalifikačného štúdia
v stredných odborných školách Policajného zboru

študijný odbor 9210 N bezpečnostná služba
zameranie

01 bezpečnostná služba - základná policajná príprava
určený pre prípravu policajtov v prípravnej štátnej službe alebo

dočasnej štátnej službe ustanovených do
funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou
špecializácia
všeobecná príprava hraničná a cudzinecká polícia  

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

sekundárnej časti
pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia
v stredných odborných školách Policajného zboru

študijný odbor 9210 N bezpečnostná služba
zameranie
05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia

určený pre prípravu príslušníkov Policajného zboru v stálej štátnej službe
zameranú na získanie špecializovaného policajného vzdelania
špecializácia
hraničná polícia (dokument: Školský vzdelávací program-špecializácia-hraničná polícia dôstojníci) (PDF, 1 MB) 
cudzinecká polícia (dokument: Školský vzdelávací program-špecializácia-cudzinecká polícia dôstojníci) (PDF, 1 MB)