Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je zásadným a základným pedagogickým dokumentom pre výchovu a vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru. Jeho tvorba a obsah sú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vychádza z dokumentov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a to z výnosu MV SR č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách v znení opatrenia MV SR č. 52/2017, pokynu generálneho riaditeľa sekcie riadenia ľudských zdrojov MV SR č. 4/2008 – Klasifikačný poriadok v znení pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR č. 8/2017 a ďalších interných aktov riadenia.

Základným východiskom pre spracovanie školského vzdelávacieho programu je štátny vzdelávací program schválený pre príslušný druh pomaturitného štúdia. Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru č. SPSČ-CVP1-2022/004687.

Školský vzdelávací program pre 8 mesačné pomaturitné kvalifikačné štúdium Základnej policajnej prípravy bol akreditovaný a schválený dňa 05. 01. 2023 a je evidovaný pod spisovým číslom SPSČ-CVP1-2022/005158.

Štúdium v Strednej odbornej škole Policajného zboru Pezinok poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie a zároveň základné policajné vzdelanie.