Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2022, piatok
 

MONEYVAL

Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je stálym monitorovacím orgánom Rady Európy povereným posudzovaním súladu s hlavnými medzinárodnými normami na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a efektívnosti ich vykonávania, ako aj s úlohou vydávať odporúčania vnútroštátnym orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov. Prostredníctvom dynamického procesu vzájomných hodnotení a pravidelnej aktualizácie svojich hodnotení sa MONEYVAL zameriava na zlepšenie schopností vnútroštátnych orgánov účinnejšie bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Výbor bol založený v roku 1997 a od 1. januára 2011 má štatút nezávislého monitorovacieho mechanizmu v rámci Rady Európy, ktorý sa zodpovedá priamo Výboru ministrov. Vedúcim delegácie za Slovenskú republiku pri výbore MONEYVAL je zástupca finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru.

 

MONEYVAL - Domovská stránka

Report on Fourth Assessment Visit (PDF, 2 MB) 

 

Správa expertnej skupiny MONEYVAL z 5. kola hodnotenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Slovenská verzia (PDF, 4 MB) 

English version (PDF, 3 MB)

 

(24.02.2021)