Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Z histórie detekcie drog pomocou služobných psov

Už v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa aj vo vtedajšom socialistickom Československu začalo šíriť užívanie omamných a psychotropných látok. Mládež v začiatkoch experimentovala s bežne dostupnými organickými rozpúšťadlami, ktoré sa vdychovali. Približne v sedemdesiatych rokoch sa začali užívať omamné látky vyrobené z konope, ktoré si mnohí konzumenti vedeli vypestovať sami, čo platí dodnes. Rozvíjajúci sa cestovný ruch však priniesol  do našich končín aj tzv. tvrdé drogy – heroín, hašiš, kokaín, a neskôr aj syntetické drogy, ktorých pašovanie mohli ozbrojené zložky poverené ochranou hraníc a kontrolou tovarov (colníci) zachytiť iba pri vizuálnej kontrole batožín a osôb.

Polícia už v roku 1988 signalizovala potrebu vycvičiť a služobne využívať policajné psy schopné vyhľadávať drogy, pretože policajti  síce mali operatívne poznatky o ilegálnom držaní, výrobe a obchodovaní s drogami, ale chýbal im spoľahlivý a rýchly detektor na ich jednoznačné odhaľovanie.  

Odbor služobnej kynológie Policajného zboru Slovenskej republiky (OSK PZ SR) preto už v roku 1991 spracoval návrh na rozšírenie potenciálu služobnej kynológie o systematickú prípravu psovodov v špecializovaných kurzoch zameraných na prípravu služobných psov schopných vyhľadávať a označovať drogové úkryty v budovách, dopravných prostriedkoch, batožinách a priamo u podozrivých osôb. 

Policajný zbor vytvoril všetky potrebné výcvikové, učebné, materiálno-technické, personálne a legislatívne podmienky na zvládnutie tejto neľahkej úlohy.  Začiatky tohto špecializovaného druhu výcviku neboli bezproblémové ani z hľadiska vznikajúcej legislatívy. Jej tvorcovia boli pravdepodobne presvedčení, že pri výcviku sa psom aplikujú drogy v krmive alebo vnútrožilne. Návrh zákona o ochrane zvierat v roku 1994 uvádzal, že sa zakazuje „podávať zvieraťu nedovolené povzbudzujúce látky (doping) s cieľom zmeniť jeho výkon a vzhľad... okrem služobných zvierat určených na boj proti drogám“. Do konečnej verzie  zákona č. 115/1995 o ochrane zvierat sa kvôli intervencii polície našťastie táto výnimka nedostala.


Výcvik služobných psov nie je samoúčelný

Princíp výcviku aj pri cvičení policajných psov na vyhľadávanie drog maximálne využíva koristnícky inštinkt psa – pes hľadá obľúbenú hračku, ktorá mu nahrádza korisť, pričom psovod postupne spája hľadanie „koristi“ s pachmi jednotlivých drog a pes je za nájdenie miesta,  kde je „korisť“ ukrytá, zvyčajne odmenený obľúbenou loptičkou (aportom). Jediný rozdiel je v označení miesta nálezu, pretože „psi-drogári“ môžu na rozdiel od „psov-výbušninárov“ označiť miesto výskytu drogy aktívnym hrabaním, hryzením, i hlasným prejavom. Psovodi zvyčajne svojich „drogárov“ vycvičia aj ako aktívnych a účinných obranárov, ktorí ich dokážu ubrániť aj pred agresívnym správaním podozrivej osoby. Slovenská polícia mala v roku 1991 vycvičené tri služobné psy, a v roku 1995 ďalšie štyri služobné psy, ktoré spoľahlivo vyhľadávali heroín, kokaín, marihuanu a hašiš. Títo psí špecialisti sa v spolupráci s protidrogovou brigádou využívali pri pátracích akciách na celom území republiky. Dôkazom správnej orientácie koncepcie a zamerania tohto špecializovaného výcviku bol aj prvý úspešný výsledok v histórii Policajného zboru – 23. októbra 1992 našiel pes  pri domovej prehliadke v Brezne marihuanu. Heroín našiel po prvýkrát na Slovensku služobný pes slúžiaci na hraničnom priechode Bratislava-Čunovo 24. októbra 1993: pri kontrolnej prehliadke cudzieho štátneho príslušníka označil v jeho  vozidle značky Volvo tajnú skrýšu, v ktorej bolo uložených 2,05 kg heroínu. 

  • Doposiaľ najväčší nález heroínu policajným psom zadokumentovala polícia 9. januára 1998 na hraničnom priechode Bratislava-Petržalka. Služobný pes pri prehliadke osobného motorového vozidla značky Mercedes s nemeckou štátnou poznávacou značkou, označil v palivovej nádrži skrýšu, v ktorej bolo uložených 11,5 kg heroínu.
  • Absolútne najväčšie množstvo drogy „vyčuchal“ policajný pes zaradený na Krajskom riaditeľstve PZ v Banskej Bystrici, ktorý v roku 1999 našiel 80 kg marihuany. 
  • 4. apríla 1996 služobný pes Aron pri prehliadke istého hotela v Bratislave – Devínskej Novej Vsi označil igelitovú tašku, v ktorej bolo uložených 5,5 kg heroínu;
  • 8. júna 2004 služobný pes v rámci preventívnej akcie v istom nitrianskom internáte našiel v študentskej skrinke igelitové vrecko s marihuanou.
  • 7. februára 2007 bol úspešne použitý služobný pes Bax z KR PZ Žilina pri prehliadke rodinného domu a jeho nebytových priestorov v Dolnom Kubíne na vyhľadanie omamných a psychotropných látok. Bax v prízemnej miestnosti v barovej skrinke vstavanej v nábytkovej obývacej stene označil zvyšky voľne rozsypanej marihuany. Pri ďalšej prehliadke nebytových priestorov našiel Bax v garáži domu väčšie množstvo sušených rastlín konope, uložených na drevenej polici. Bax bol úspešný aj pri prehliadke záhradnej chatky, kde našiel a označil tri škatule od tabaku, naplnené už upravenou marihuanou.
  • 6. júla 2007 bola úspešne použitá služobná sučka Zina z OR PZ Komárno  pri domovej prehliadke zameranej na vyhľadanie omamných a psychotropných látok. Zina v spálni bytu označila skrinku so zásuvkami, v ktorej bolo uložené vrecúško s marihuanou. V ďalšej miestnosti označila mrazničku s ukrytými injekčnými striekačkami naplnenými bielym práškom, ktoré boli odoslané na expertízu.