Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Preventívne projekty pre seniorov

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne projekty pre seniorov

Rady a odporúčania pre seniorov

 


 

BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA

 Polícia vyšetruje viaceré prípady, kedy obeťou trestnej činnosti boli seniori. Z uvedeného dôvodu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave (ďalej len KR PZ) oslovilo cez rôzne subjekty a organizácie, alebo priamym kontaktom seniorov, aby poskytlo informácie, rady či odporúčania, ktoré majú napomôcť tejto cieľovej skupine k bezpečnosti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave sa i takýmto spôsobom spolupodieľa na priamej realizácii preventívneho programu ,,Bezpečná jeseň života“, ktorý je určený pre seniorov. Program spracoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (ďalej PPZ) a jeho obsah ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Hlavným cieľom programu „Bezpečná jeseň života“ je pomocou špeciálne pripravených pomocníkov Policajného zboru z radov aktívnych seniorov pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na jej bezpečnosť.
Program je založený na:
- aktívnej spolupráci seniorov s predstaviteľmi obcí, miest a Policajným zborom;
- špeciálnom preškolení „kuriérov prevencie“, ktorí budú po absolvovaní policajného školenia - oslovovať seniorov vo svojom okolí;
- na dobrovoľnosti a aktivite seniorov chrániť seba, svojich blízkych alebo známych.
Preventívny projekt sa realizuje od roku 2010. Cenné rady a odporúčania seniorom sprostredkujú "vyškolení kuriéri" alebo preventisti Bratislavského kraja.  

  

obrazok prevencia pz pre seniorov (JPG, 34 kB) obrazok prevencia pz pre seniorov 1 (JPG, 37 kB)
obrazok prevencia pz pre seniorov 2 (JPG, 36 kB) obrazok prevencia pz pre seniorov 3 (JPEG, 180 kB)