Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ Čadca

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8.00 hod. do 11.00 hod. každý pracovný deň.  

Od 1. apríla 2020 dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská k dispozícii od 13.00 do 16.00 hodiny.

  • Pondelok 8:00 – 11:00
  • Utorok 8:00 – 11:00
  • Streda 13:00 – 16:00  
  • Štvrtok 8:00 – 11:00
  • Piatok  8:00 – 11:00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci s platnosťou od 15. marca 2018 na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci zriadilo stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií v dňoch pondelok a streda v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny.

Konzultácie počas stránkových dní budú vykonávané na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Čadci so sídlom na Ul. Palárikova 977/25.

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

OR PZ Čadca
Palárikova 977/25

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

 

Cestovné doklady:

OR PZ Čadca
Palárikova 977/25

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00
 

Zbrojné preukazy:

OR PZ Čadca
Palárikova 977/25

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-17:00

nestránkový deň

08:00-14:00
 

Vodičské preukazy:

OR PZ Čadca
Palárikova 977/25

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00
 

Evidencia vozidiel:

OR PZ Čadca
Palárikova 977/25

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Čadci
Kysucké Nové Mesto

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Kysucké Nové Mesto 024 01
Dlhomíra Polského 1371

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

Kysucké Nové Mesto 024 01
Dlhomíra Polského 1371

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00
      

Vodičské preukazy:

Kysucké Nové Mesto 024 01
Dlhomíra Polského 1371

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

                                                                                         

Pracovisko Okresný dopravný inšpektorát v Kysuckom Novom Meste OR PZ v Čadci -Evidencia vozidiel:

Kysucké Nové Mesto 024 01
Dlhomíra Polského 1371

Pondelok

08:00-15:00

Utorok

08:00-15:00

Streda

08:00-17:00

Štvrtok

08:00-15:00

Piatok

08:00-14:00

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Čadci
Turzovka

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Turzovka 023 54
Jašíkova 178

nestránkový deň

08:30-14:00

nestránkový deň

nestránkový deň

nestránkový deň

      

Cestovné doklady:

Turzovka 023 54
Jašíkova 178

nestránkový deň

08:30-14:00

nestránkový deň

nestránkový deň

nestránkový deň

      

Vodičské preukazy:

Turzovka 023 54
Jašíkova 178

nestránkový deň

08:30-14:00

nestránkový deň

nestránkový deň

nestránkový deň

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy