Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Zoznam certifikátov CSCA PKI

Country Signing Certificate Authority in Public Key Infrastructure

V tejto časti je uvedený zoznam elektronických cestovných dokladov (ePassports) podľa štandardov ICAO ( Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo), ktoré prešli oficiálnou kľúčovou Ceremóniou a sú zahrnuté v ICAO MasterList-e ako „Dôveryhodné“. Pre zoznam revokovaných certifikátov (CRLs), Master Listov (MLs) a ostatných informácií kontaktujte PKI koordinátora, ktorý je uvedený v registračnom formulári pre projekt SPOC v.2 na webovom sídle https://circabc.europa.eu .

Vydané certifikáty CSCA sú uvedené nasledovne:

Prvotný CSCA

CSCA root s platnosťou od 30. 10. 2007 do 02. 02. 2023

SHA256RSA, aa6e1ddc0f45e4bf0488da7015afcd6efb8c6c8f (RAR, 1 kB)

Druhý CSCA

CSCA2 root s platnosťou od 18. 10. 2012 do 19. 01. 2028

SHA256RSA, 3e0ba312410b1068926657c15405e3894297de65 (RAR, 1 kB)

Tretí CSCA

CSCA3 root s platnosťou od 10. 10. 2017 do 12. 01. 2033

SHA256RSA, aa9de1d571fd64228a34cfd6e1edc85b556826ba (RAR, 1 kB)

Štvrtý CSCA

CSCA4 root s platnosťou od 07. 10. 2022 do 09. 01. 2038

SHA256RSA, ef80cddd6da8084302867cad93551ec2926f7543 (RAR, 1 kB)

Piaty CSCA

Uvedené certifikáty prešli kľúčovou ceremóniou v ICAO 14. decembra 2023 a na cestovné doklady sa budú importovať od 02. 04. 2024 

CSCA5 root s platnosťou od 26. 09. 2023 do 27. 12. 2038

SHA256RSA, 16ab6a4e869569581da1e7db0d50c81ee2ed0c88 (RAR, 3 kB)

CSCA5 link s platnosťou od 27. 09. 2023 do 09. 01. 2038

SHA256RSA, 232523761c194d9b11f1e3a7c936f114dd7d130c (RAR, 3 kB)