Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Vzory tabuliek s evidenčným číslom prideľované na vozidlá

Občianske preukazy  |  Cestovné pasy  |  Zbrane a strelivo  |  Vodičské preukazy  |  Evidenčné doklady vozidiel  |  Tabuľky s evidenčným číslom

V súčasnosti sú platné tabuľky s EČ v troch variantoch vyhotovenia vydávané v Slovenskej republike:

a) so štátnym  znakom umiestneným na ľavom okraji tabuľky s EČ,
b) s modrou plochou s rozlišovacím znakom SK a žltými hviezdičkami umiestnenou na ľavom okraji tabuľky s EČ,
c) s modrou plochou s rozlišovacím znakom SK a žltými hviezdičkami umiestnenou na ľavom okraji tabuľky s EČ a so štátnym
    znakom Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený na tabuľke s EČ za prvou dvojicou písmen.

Na tabuľkách s EČ podľa písm. a) a b) sú umiestnené viditeľné ochranné prvky s rozlišovacím znakom SK v reflexných štvorčekoch a v súčasnosti vydávané tabuľky s EČ podľa písm. c) sú doplnené o reflexnú virtuálnu vlnovku umiestnenú pozdĺž celého spodného okraja tabuľky.