Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2019, Nedeľa
 

Vzory tabuliek s evidenčným číslom prideľované na vozidlá

Občianske preukazy  |  Cestovné pasy  |  Zbrane a strelivo  |  Vodičské preukazy  |  Evidenčné doklady vozidiel  |  Tabuľky s evidenčným číslom

1. Tabuľky s evidenčným čislom pridelené vozidlám kategórie M, N a pre nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L7e (variant pridelenia 1)
Predná
Zadná
52 x 11 [cm]

(JPG, 24 kB)

1.1 Tabuľky s evidenčným čislom pridelené vozidlám kategórie M, N a pre nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L7e (variant pridelenia 2)
Predná 52 x 11 [cm]

(JPG, 24 kB)

Zadná 34 x 20 [cm]

(JPG, 22 kB)

2. Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlo kategórie O, R, T a C
Zadná 52 x 11 [cm]   (JPG, 24 kB)

(JPG, 23 kB)

3. Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlo kategórie O a R
Zadná 34 x 20 [cm]

(JPG, 21 kB)

4. Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C a pre viacúčelové štvorkolky kategórie L7e 
Zadná 24 x 15 [cm]

(JPG, 15 kB)

5. Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e 
Zadná 14,5 x 11 [cm]

(JPG, 9 kB)

6. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky
Predná
Zadná
24 x 15 [cm]

(JPG, 15 kB)

7. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy
Predná
Zadná
24 x 15 [cm]

(JPG, 15 kB)

8. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená športovému vozidlu
Predná
Zadná
24 x 15 [cm]

(JPG, 15 kB)

9. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená historickému vozidlu
Predná
Zadná
24 x 15 [cm]

(JPG, 13 kB)

10. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená jednotlivému vozidlu dovezenému do Slovenskej republiky
Predná
Zadná
24 x 15 [cm]

(JPG, 14 kB)

11. Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie Ps a Ls
Zadná 24 x 15 [cm]

(JPG, 7 kB)

12. Tabuľka s osobitným evidenčným číslom pridelená vozidlu Policajného zboru a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
Predná
Zadná
52 x 11 [cm]

Predná

Zadná

52 x 11  [cm]

34 x 20 [cm]

Zadná

24 x 15 [cm]

13. Tabuľka s osobitným evidenčným číslom pridelená vozidlu ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti
Predná
Zadná
52 x 11 [cm]

Predná

Zadná

52 x 11 [cm]

34 x 20 [cm]

Zadná

24 x 15 [cm]

Zadná

14,5 x 11 [cm]

14. Tabuľka s evidenčným číslom, ktorú možno vyhotoviť na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla
Predná
Zadná
52 x 11 [cm]

Predná

Zadná

52 x 11  [cm]

34 x 20 [cm]

Zadná

24 x 15 [cm]

Zadná

14,5 x 11 [cm]

(JPG, 22 kB)

15. Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu cudzieho zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, vozidlu administratívneho a technického personálu cudzieho zastupiteľského úradu so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodného zastupiteľstva zriadeného misiou a tabuľka s písmenami CD a CC
Predná
Zadná
52 x 11 [cm] (JPG, 25 kB) príp. (JPG, 25 kB)

Predná

Zadná

52 x 11  [cm]

34 x 20 [cm]

(JPG, 25 kB) príp. (JPG, 25 kB)

(JPG, 24 kB)                 príp. (JPG, 25 kB)

Zadná 24 x 15 [cm]   (JPG, 18 kB)                       príp. (JPG, 17 kB)
Predná
Zadná
17,5 x 11,5 [cm] (JPG, 14 kB)