VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM (TEČ) vydávaných od 1.1.2023 sú ustanovené v prílohe č. 17 k vykonávacej vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z. (zelené písmo a označenie EL, EV je určené pre Elektro TEČ).

1. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm × 11 cm 

2. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 34 cm × 20 cm

3. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 24 cm × 15 cm

4. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 14,5 cm × 11 cm