Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

iné

Dňa 7. decembra 2011 vydal Súdny dvor Európskej únie (Všeobecný súd) rozsudok na základe článku 263 a 264 (Zmluvy o fungovaní Európskej únie), v ktorom zrušuje Nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25.októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 v rozsahu, v akom sa týka HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH. Rozsudok vo veci T-562/10, kde spoločnosť HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH vystupuje ako úspešný žalobca proti Rade Európskej únie ako žalovanej strane,  bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. decembra 2011. Jeho úplné znenie v slovenskom jazyku (PDF, 199 kB) a v anglickom jazyku (PDF, 185 kB).