Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Upozornenie pre povinné osoby

Povinné osoby  |  Povinnosti a sankcie  |  Pre aplikáciu zákona  |  Vzory hlásení o NOO  |  Upozornenie pre povinné osoby  |  iné

V poslednom období bol zaznamenaný rastúci trend používania virtuálnej meny ako platobného prostriedku, resp. investičného prostriedku. V tejto súvislosti je najviac využívaná virtuálna mena „Bitcoin“[1]. Vzhľadom na svoj charakter môže nákup a predaj virtuálnej meny predstavovať riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Finančná spravodajská jednotka si preto dovoľuje upozorniť všetky povinné osoby aby venovali zvýšenú pozornosť transakciám v súvislosti s nákupom a predajom virtuálnej meny v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „preventívny zákon“) a akúkoľvek neobvyklú obchodnú operáciu bezodkladne ohlásili finančnej spravodajskej jednotke národnej kriminálnej agentúry.[1] Virtuálna mena „Bitcoin“: systém virtuálnej meny založený na báze siete peer-to-peer. Charakteristickými prvkami tejto meny sú absencia centrálne orgánu na jej vydávanie, centrálne zúčtovacie centrum, transakcie nie sú realizované prostredníctvom finančných inštitúcií, transakcie sú vykonávané medzi užívateľmi, kurz výmeny za inú menu je priamo závislý od ponuky a dopytu. Výsledkom súhrnu všetkých vyššie uvedených znakov a vysokej miery anonymity je možné Bitcoin považovať za alternatívnu menu slúžiacu na obchod s drogami a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. (pre ďalšie informácie viď: Virtual currency schcemes, Október 2012, European Central Bank).