Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Správne poplatky

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do  30 dní 50 €,
 • do 10 pracovných dní 100 €,
 • do 2 pracovných dní 150 €.

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní  20 €,
 • do 10 pracovných dní 40 €,
 • do 2 pracovných dní 60 €.

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 12 €,
 • do 10 pracovných dní 24 €,
 • do 2 pracovných dní 36 €.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „PREUKAZ FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“, doklad sa nevyžaduje ak tento údaj je možné získať z informačného systému verejnej správy. Po predložení predmetného dokladu zavydanie
cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov

 • do  30 dní 25 €,
 • do 10 pracovných dní 50 €,
 • do 2 pracovných dní 75 €.

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní  10 €,
 • do 10 pracovných dní 20 €,
 • do 2 pracovných dní 30 €.

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní 6 €,
 • do 10 pracovných dní 12 €,
 • do 2 pracovných dní 18 €.

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 • do  30 dní 45 €,
 • do 10 pracovných dní 90 €,
 • do 2 pracovných dní 135 €.

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní 12 €,
 • do 10 pracovných dní 24 €,
 • do 2 pracovných dní 36 €.

Vydanie cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí:

 • vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 60 €,
 • vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 22 €,
 • vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 14 €,
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 45 €,
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 14 €,
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 14 €,
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 30 €.

 Splnomocnenie

1.Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške päťnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov; zvýšený správny poplatok sa nevyberie, ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného dokladu podľa § 22 písm. a) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správny orgán zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného dokladu nevyberie, ak sa cestovného dokladu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov.

3. Správny orgán vyberie za urýchlené vydanie cestovného dokladu na výslovnú žiadosť poplatníka poplatok podľa tejto položky vo výške trojnásobku príslušnej sadzby do dvoch pracovných dní a vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby do desiatich pracovných dní.

4. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak vydáva nový cestovný doklad ako náhradu za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí. 

 Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie cestovného pasu sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.

 2. Od poplatku za vydanie cestovného pasu sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.