Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Stránkové dni a hodiny - BB

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy, Zbrojné preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 Banská Bystrica

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na úseku dopravno-inžinierskej činnosti:

ODI OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19, Banská Bystrica

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
Pracovisko vydáva aj alternatívne
autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- úsek dopravno-inžinierskej činnosti
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00

V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.