Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Žiar nad Hronom

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
OR PZ Žiar nad Hronom, vysunuté pracovisko Žarnovica, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, t.č.: 096164 5762, 096164 5763
OR PZ Žiar nad Hronom,vysunuté pracovisko Banská Štiavnica, Ul. Križovatka č. 4, 969 01 Banská Štiavnica

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na pracovisku /platí od 15. 03. 2018/:

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, Žiar nad Hronom.

Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:

OR PZ Žiar nad Hronom, Oddelenie dokladov, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom

Stránkové hodiny:

OZNAM
Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní
občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla 2020 dochádza k zmene v stredu, keď budú pracoviská MV SR klientom k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

 
PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenia dokladov
Evidencia vozidiel
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
 Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00