Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Lučenec

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec
OR PZ Lučenec, oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko Poltár, Ul. Kanadská 229, 987 01 Poltár
 

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec

Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec

Stránkové hodiny:

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenia dokladov
Evidencia vozidiel
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00

 V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.