Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Lučenec

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec
OR PZ Lučenec, oddelenie dokladov, vysunuté pracovisko Poltár, Ul. Kanadská 229, 987 01 Poltár
 

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec

Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:

OR PZ Lučenec, Ul. Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec

Stránkové hodiny:

OZNAM
Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní
občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla 2020 dochádza k zmene v stredu, keď budú pracoviská MV SR klientom k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

 
PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenia dokladov
Evidencia vozidiel
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00