Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Rimavská Sobota

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:
OR PZ Rimavská Sobota, Ul. P. Hostinského č. 4, Rimavská Sobota
OR PZ Rimavská Sobota, Vysunuté pracovisko Hnúšťa, ul. Francisciho 74, Hnúšťa

Evidencia vozidiel:
Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ Rimavská Sobota, Ul. P. Hostinského č. 2, Rimavská Sobota

Dopravný inžinier - konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií

Stránkové hodiny:

OZNAM
Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní
občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla 2020 dochádza k zmene v stredu, keď budú pracoviská MV SR klientom k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
 Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy 8.00 - 15.00 8.00 - 12.00 8.00 - 17.00 nestránkový
deň
8.00 - 14.00
 Vysunuté pracovisko Hnúšťa
ul. Francisciho 74
nestránkový
deň  
8:00-14:00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
nestránkový
deň