Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Veľký Krtíš

Oddelenie dokladov:
OR PZ Veľký Krtíš, Ul. Banícka 20, 990 01, Veľký Krtíš

Evidencia vozidiel:
OR PZ Veľký Krtíš, vysunuté pracovisko, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01, Veľký Krtíš

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na pracovisku:
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Veľký Krtíš, Ul. Banícka č. 25, 990 01 Veľký Krtíš

Stránkové hodiny:

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
 Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier

13.00 - 15.00

nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00

 V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.