Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Stránkové dni na OR PZ Vranov nad Topľou UPOZORNENIE:  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na okresných dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov.

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Vstup občana do budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou za účelom vybavenia agendy evidencie vozidiel, vydávania dokladov občianskych preukazov, vodičských
preukazov, cestovných pasov a agendy zbraní a zbrojných preukazov sa umožňuje, ak

a) sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného podľa aktuálnych pravidiel Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení
v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (tzv. COVID AUTOMAT)

b) osoba prekonala ochorenie COVID-19 a preukáže sa dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo

c) osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a preukáže sa dokladom, že od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,    

d) má nad 65 rokov veku,

e) má dieťa do desiatich rokov veku,

f) ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a preukáže sa príslušným dokladom.

Pri vstupe do budovy a pri čakaní na vybavenie je potrebné dodržiavať všeobecné štandardy zverejňované na www.korona.gov.sk,najmä povinnosť nosenia rúšok alebo iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, vykonávať dezinfekciu rúk a dodržiavať minimálne vojmetrový odstup.

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel vybavuje žiadosti len online objednaných klientov,ktorí sa preukážu SMS-správou o on-line rezervácii. (Ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, umožní sa mu v kiosku vyvolávacieho systému vyžiadať lístok na vybavenie úkonu.) Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov, okrem hromadných podaní, pri ktorých sa utomaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení.

Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla (malý technický preukaz) sa počas núdzového stavu nedoručujú na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

Oddelenia dokladov  vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy, keďže na tento účel je zriadená e-služba. Vyhotovené občianske preukazy sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených
prípadoch na oddelenie dokladov.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup.

Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy Policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na Policajnom útvare. Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. Naďalej sa nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva.

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Evidencia vozidiel - 08:00-14:00  

Vydávanie dokladov OP, CP, VP - 08:00-14:00  

Evidencia zbraní a zbrojných  preukazov - 08:00-14:00 okrem  štvrtka

Adresa pre doručovanie zásielok: 

OR PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, 
093 02 Vranov nad Topľou

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, 1.posch., č.dverí 268
093 02 Vranov nad Topľou

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)