Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Stránkové dni na OR PZ Vranov nad Topľou

Adresa pre doručovanie zásielok: 

OR PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, 
093 02 Vranov nad Topľou

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, 1.posch., č.dverí 268
093 02 Vranov nad Topľou

 

Preskúšanie odbornej spôsobilosti v súlade s ustanovením § 79 ods. 2
písm. a) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou vykonáva
preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a) zákona NR SR
č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „preskúšanie odbornej spôsobilosti – teoretická skúška) každý

štvrtok o 13:00 hod. v priestoroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove
nad Topľou
 (Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, 1. poschodie, číslo dverí 265).


Podmienky preskúšania odbornej spôsobilosti :

- žiadosť  o vrátenie vodičského preukazu, 

- správny poplatok v hodnote 16,50  €,

- občiansky preukaz,

- vlastné písacie potreby.