Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Ukrajina a povinné osoby

Finančná spravodajská jednotka (ďalej len „FSJ“) vyzýva povinné osoby, uvedené v § 5  zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na venovanie zvýšenej pozornosti a zváženie použitia primeraných opatrení, vyplývajúcich z §§ 12 a 14 zákona v súvislosti s finančnými operáciami, ktoré realizujú osoby vedené na zozname, vydanom švajčiarskou vládou http://www.admin.ch/bundesrecht/aop/00724/index.html?lang=de, a osobám uvedeným v prílohách:

nakoľko by tieto finančné operácie mohli súvisieť s prevodom príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti voči ukrajinskému štátnemu majetku a snahou o legalizáciu týchto príjmov. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je preto dôležité, aby povinné osoby, uvedené v § 5 zákona, venovali zvýšenú pozornosť aj tým osobám, pri ktorých vznikne podozrenie, že by mohli konať v mene, resp.  v prospech osôb uvedených v týchto zoznamoch. V prípade, že povinná osoba zistí vyššie uvedené skutočnosti pred uzavretím obchodného vzťahu apelujeme na druhú a tretiu časť zákona a ak už k obchodnému vzťahu dôjde a vyhodnotí finančnú operáciu, resp. obchod ako neobvyklý, jej povinnosťou je túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť FSJ.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy