Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Doklady na vedenie a premávku vozidla

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom:

Dokladmi predpísanými pre vedenie a premávku vozidla na území Slovenskej republiky sú:

  1. vodičský preukaz (§ 94, 101 a 102 zákona o cestnej premávke),
  2. osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine (§ 39 zákona č. 106/2018 Z. z.),
  3. potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 18 zákona č. 381/2001 Z.z.),
  4. doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (§ 111 zákona č. 106/2018 Z. z.),
  5. doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (§ 120 zákona č. 106/2018 Z. z.),
  6. doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha (§ 89 zákona o cestnej premávke),
  7. povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom (§ 8 zákona č. 135/1961 Zb.),
  8. iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z.).

      
Ak nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovená povinnosť mať pri vedení vozidla iný doklad, vodič nie je povinný takýto doklad predložiť ku kontrole policajtovi, ktorý vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.