Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Obecná polícia - Najčastejšie otázky


Hľadať text:


  1. Majú vozidlá obecnej polície právo prednostnej jazdy?
  2. Môže obecná polícia pôsobiť aj na území inej obce?
  3. Môže byť rovnošata príslušníka obecnej polície označená len samotným nápisom „Polícia“?
  4. Kde sa vykonáva odborná príprava novoprijatých príslušníkov obecnej polície?
  5. Môže osoba, ktorá nie je príslušníkom obecnej polície používať motorové vozidlo s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA“?
  6. Môže príslušník obecnej polície nosiť rovnošatu alebo iné výstrojné súčiastky aj v inom farebnom prevedení ako je modrá farba?
  7. Môže príslušník obecnej polície plniť úlohy obecnej polície v civilnom (občianskom) odeve?
  8. Na základe dosiahnutého vzdelania v odbore bezpečnostné služby mi bol vydaný preukaz príslušníka SBS-ky. Ak nastúpim do obecnej polície, môžem týmto preukazom dokladovať svoju odbornú spôsobilosť aj pre plnenie úloh v obecnej polícii?
  9. Možno vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom o získanom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba považovať zároveň za osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície?
  10. Ako môžem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polícii a kto ho vydáva?
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Fotogalérie