Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Obecné polície - Pôsobnosť na území inej obce

Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predmetný zákon, okrem iného, upravuje pôsobnosť obecnej polície v inej obci na základe uzavretej zmluvy,  podmienky uzavretia zmluvy, formu a obsahové náležitosti zmluvy, povinnosť obce v súvislosti s uzavretím zmluvy a pôsobením príslušníkov obecnej polície na území inej obce, ako aj sankciu za porušenie ustanovenej povinnosti.