Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Skúšky

Skúška odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície (ďalej len "skúška") sa vykonáva po absolvovaní odbornej prípravy. Skúšku je možné opakovať len raz na opravnej skúške. Ak príslušník obecnej polície  nevykoná opravnú skúšku, môťe vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Obec uhrádza ministerstvu preukázateľné náklady súvisiace s vykonaním skúšky a opravnej skúšky. Podrobnosti o vykonaní skúšky a opravnej skúšky upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície, ktoré je možné nájsť aj tu.