Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Obecné polície - odborná príprava

Právne predpisy  |  Odborná spôsobilosť a príprava  |  Skúšky  |  Zmluvy  |  Rovnošata  |  Označenie vozidiel obecnej polície  |  Podnety  |  Najčastejšie otázky  |  Stanoviská  |  Ročné správy

 

 

Odbornú prípravu vykonáva Ministerstvo vnútra SR v stredných odborných školách Policajného zboru alebo sa vykonáva v zariadeniach obcí. Odborná príprava sa vykonáva denou formou, pričom dĺžka jej trvania je rozvrhnutá na tri po sebe nasledujúce mesiace v celkovom počte 420 hodín. Odborná príprava sa vykonáva podľa "Vzdelávacieho programu odbornej prípravy", vydaného Ministerstvom vnútra SR.

  

Odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície  v súčasnosti zabezpečujú:

 

     

vzdelávacie zariadenia mestských a obecných polícií zriadené mestami Nitra , Košice Žilina