Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Ako môžem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polícii a kto ho vydáva?

08. 02. 2012

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polícii vydáva Prezídium Policajného zboru, odbor poriadkovej polície

a)     príslušníkom obecnej polície po absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a úspešnom absolvovaní skúšky z odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície,

b)  na základe písomnej žiadosti príslušníkovi obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v štúdijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo vysokej škole (bývalí príslušníci Policajného zboru), predložení osvedčeného odpisu alebo overenej kópie vysvedčenia (alebo VŠ diplomu) o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba a potvrdení obce, že žiadateľ je jej zamestnancom na pracovnej pozícii "príslušník obecnej polície".

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Fotogalérie