Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Môže obecná polícia pôsobiť aj na území inej obce?

10. 02. 2012

Dňa 1. mája 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predmetný zákon, okrem iného, upravuje aj pôsobnosť obecnej polície v inej obci.

Podľa § 2a zákona obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.

Zmluva, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, musí mať písomnú podobu, inak je neplatná.

Obená polícia teda môže pôsobiť na území inej obce len v prípade, ak obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, uzavrie s inou obcou, ktorá obecnú políciu nemá zriadenú, písomnú zmluvu a to na základe súhlasu obecných zastupiteľstiev. Príslušník obecnej polície pôsobiaci na území inej obce má na výkon tejto činnosti vydané splnomocnenie, ktorým sa na požiadanie musí preukázať (okrem prípadov, kedy zákrok neznesie odklad, keď to okolnosti zákroku dovolia, musí tak ihneď urobiť).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie