Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Možno vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom o získanom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba považovať zároveň za osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície?

08. 02. 2012

Relevantným dokladom, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície na plnenie úloh obecnej polície, je osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len "osvedčenie"). Ak príslušník obecnej polície získal vzdelanie v štúdijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole, nemusí absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície, avšak po nástupe do obecnej polície musí požiadať Prezídium Policajného zboru o vydanie osvedčenia. Po získaní osvedčenia môže plniť úlohy obecnej polície podľa zákona.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie