Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Na základe dosiahnutého vzdelania v odbore bezpečnostné služby mi bol vydaný preukaz príslušníka SBS-ky. Ak nastúpim do obecnej polície, môžem týmto preukazom dokladovať svoju odbornú spôsobilosť aj pre plnenie úloh v obecnej polícii?

08. 02. 2012

Preukaz získaný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je doklad na preukazovanie odbornej sôsobilosti podľa tohto zákona a oprávňuje jeho držiteľa len na plnenie úloh v oblasti súkromnej bezpečnosti. Týmto preukazom preto nie je možné preukazovať aj odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície.  Aj napriek tomu, že ste tento preukaz získali (bez vykonania skúšky) na základe dosiahnutého vzdelania v štúdijnom odbore bezpečnostné služby, musíte ihneď po nástupe do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu "príslušník obecnej polície"  požiadať Prezídium Policajného zboru o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len "osvedčenie"). Po získaní osvedčenia budete môcť plniť úlohy obecnej polície. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie