Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2022, pondelok
 

Informácie pre cudzincov

Všetky OCP PZ budú od 15.02.2021 otvorené a budú vybavovať len online objednaných!

Stránkové pracoviská budú otvorené od:

Pondelok 7:45 – 15:00
Streda 7:45 – 17:00
Piatok 7:45 – 12:00 (OCP PZ BA 14:00)

Klienti, ktorí sa  od 1. februára  2021 objednali cez elektronický objednávací systém a majú už rezervovaný termín od 15.02.2021 sa nemusia znovu objednávať, ostatní klienti sa budú musieť znovu objednať po jeho opätovnom spustení 10.02.2021. Osoby vstupujúce na pracoviská OCP PZ musia spĺňať niektorú z výnimiek uvedených v § 1 ods. 2 vyhlášky č. 47/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


 

Stránka úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bola vytvorená s cieľom poskytnúť cudzincom prichádzajúcim na Slovensko čo najpodrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú pobytovej agendy. Ku konkrétnemu správnemu konaniu môže podať informáciu len dotknutý správny orgán, teda príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.

 

Infolinkainfo_centrum

Pôsobnosť RHCP- kraj región

 

Centrála – UHCP*

+421-9610-50765

TA.13G4@DQUHDQF@

Bratislava, Trnava, Nitra*

+421-9610-36999

TA.13G4@FO3G.S2DQUL@

Banská Bystrica, Žilina, Trenčín*

+421-96160-2593

TA.13G4@FO3G.22DQUL@

Prešov, Košice

+421-9619-31208

TA.13G4@QYQGAFT@

*dostupné 7:30-15:30

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aktívne spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov. Ďalšie informácie nájdete priamo na týchto stránkach:

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje štátnym príslušníkom tretích krajín bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátene pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.
Viac informácií: http://www.mic.iom.sk/

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Pomocou webovej aplikácie Visa Check môžete zistiť, či potrebujete víza na vstup do SR a aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Bezplatná pomoc cudzincom pri návrate do krajiny pôvodu.

Program asistovaných dobrovoľných návratov  pomáha pri návrate a reintegrácii cudzincom bez povolenia na pobyt v SR, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny pôvodu. Ďalšie informácie k programu nájdete priamo na stránke IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.


Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
 

Upravené dňa: 30. 6. 2021, 07:34