Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
Polícia
 

Žiadosť o udelenie schengenského víza

Schengenské vízum sa vydáva na účel plánovaného pobytu na území členských štátov, ktorého dĺžka nepresahuje 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, alebo na účel tranzitu cez medzinárodné tranzitné priestory letísk členských štátov. Schengenské vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podlieha vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov.

Žiadosť o vízum je možné podať:

 • na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky v zahraničí

 • na hraničnom priechode SR*

 1. (*len z humanitárneho dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať alebo v záujme Slovenskej republiky; alebo ak je cudzinec rodinným príslušníkom občana EHP a túto skutočnosť vierohodne preukáže).

  Udelenie víza na hraničnom priechode

  Policajný útvar môže udeliť schengenské vízum na hraničnom priechode z humanitárneho dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho včas predvídať, alebo je udelenie víza v záujme Slovenskej republiky, alebo z dôvodu návratu žiadateľa do krajiny jeho pôvodu alebo pobytu či tranzitu cez iné štáty.

  Schengenské vízum udelené na vonkajšej hranici oprávňuje držiteľa na pobyt v trvaní najviac 15 dní. V prípade tranzitu zodpovedá dĺžka povoleného pobytu času potrebnému na účely tranzitu.

  Udelenie víza na zastupiteľskom úrade SR

  Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí rozhodne o žiadosti o udelenie víza do 15 kalendárnych dní od jej prijatia. Na udelenie víza Slovenskej republiky nie je právny nárok. Vízum automaticky neoprávňuje jeho držiteľa na vstup na územie SR (pri vstupe na územie Slovenskej republiky je potrebné hraničnej kontrole preukázať náležitosti potrebné pre splnenie podmienok vstupu, pričom platné vízum Slovenskej republiky je len jednou z podmienok vstupu)

  K žiadosti o udelenie Schengenského víza je potrebné predložiť:

 • platný cestovný doklad

 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu

 • doklady potvrdzujúce účel pobytu

 • finančné zabezpečenie pobytu

 • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka, alebo rezervácia)

 • doklad o zdravotnom poistení

 • iné doklady (zabezpečenie ubytovania, pozvanie) nie staršie ako 90 dní potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza

 • sezónni zamestnanci priložia aj písomný prísľub zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu a povolenie na zamestnanie

 • ďalšie doklady podľa požiadavky ZÚ SR /GK SR

 • na požiadanie sa cudzinec osobne dostaví na pohovor.

 

Upravené dňa: 8. 12. 2021, 10:45