Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Ciele projektu

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

I. Všeobecný cieľ Šťastné deti

     Pri vytýčení všeobecného cieľa sa vychádzalo z predpokladu, že projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami nie je vypracovaný ako samostatný program vo vzťahu príslušník Policajného zboru a Róm. Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami má za cieľ prostredníctvom policajných špecialistov pre prácu s komunitami participovať s už rozbehnutými programami iných rezortov ako sú napríklad „Programy sociálnej terénnej práce“. Vychádzajúc z uvedeného sa zavedením Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami sleduje dosiahnutie zmeny situácie v rómskych osadách, kde budú mať všetci obyvatelia rovnaký prístup ku všetkým výhodám a aktivitám bežne v obci ponúkaným.


II. Čiastkové ciele

     K čiastkovým cieľom Pilotného projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom policajného špecialistu pre prácu s komunitami, patrí najmä: Dieťa

  • pravidelné stretávanie určených policajných špecialistov s Rómami a všetkými zainteresovanými sociálnymi terénnymi pracovníkmi, 
  •  rokovanie o situácii v konkrétnom mikroregióne, 
  •  hľadanie optimálneho riešenia identifikovaných problémov, 
  • dodržiavanie verejného poriadku a riešenie drobných sporov, ktoré dosiahli intenzitu priestupku, 
  •  pôsobenie na zvyšovanie právneho vedomia v rómskych komunitách, 
  •  poskytovanie drobnej poradenskej služby, 
  •  garantovanie dodržiavania základných ľudských práv Rómov zo strany polície. 

         Dosiahnutie vyššie uvedených čiastkových cieľov je možné zabezpečiť vytvorením optimálneho profilu policajného špecialistu pre prácu s komunitou. Dosiahnutie čiastkových cieľov je podmienené aj vybudovaním dôvery Rómov voči „svojmu“ policajtovi. Nemalou mierou k úspešnosti projektu prispeje aj stabilizácia policajných špecialistov tak, aby títo v komunite pôsobili dlhodobo. Preto samotný profil vychádza z tých oblastí policajných činností, na ktoré sa pracovná skupina pri tvorbe funkcie policajného špecialistu pre komunity zamerala a ktoré sú akceptovateľné aj pre rómsku komunitu. Akceptáciou prijateľných požiadaviek je možné očakávať konsenzus medzi Policajným zborom a rómskou komunitou tak, aby pôsobenie špecialistu v komunite bolo úspešné. Zriaďovanie funkcií policajných špecialistov pre prácu s komunitami bude náročnou dlhodobou úlohou z hľadiska organizačného, personálneho, ale aj materiálno-technického a finančného zabezpečenia.