Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Náplň práce policajných špecialistov pre prácu s komunitami

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

     Hlavnou náplňou práce policajtov špecialistov je dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a riešenie drobných sporov v rómskej komunite, ktoré dosiahnu intenzitu priestupku. Počas pôsobenia v komunite, na pravidelných stretnutiach s členmi komunity a všetkými zainteresovanými terénnymi sociálnymi pracovníkmi územnej samosprávy, štátnej správy a pracovníkmi mimovládnych organizácii majú analyzovať situáciu a problémy vedúce k protiprávnemu konaniu príslušníkov komunity a hľadajú optimálne formy riešenia identifikovaných problémov (napr. záškoláctvo, drogová prevencia a pod.).
Papajúce deti
     Ďalšou nie menej dôležitou úlohou policajných špecialistov je priamo pôsobiť na zvyšovanie právneho vedomia členov rómskej komunity, poskytovať im drobné poradenské služby a v neposlednom rade garantovať dodržiavanie základných ľudských práv Rómov zo strany polície.
Individuálny prístup pri výuka v škole
     Svojim pôsobením v komunite sa budú snažiť odstraňovať bariéry nedôvery medzi Policajným zborom a rómskymi občanmi a na druhej strane znižovať zaujatosť príslušníkov PZ voči Rómom, ktorá by mala viesť k vhodne zvolenému spôsobu správania policajtov v styku s rómskou komunitou.

     Ich činnosť je zameraná aj na dohľad nad verejným poriadkom a cestnou premávkou v dobe začatia a ukončenia vyučovania na školách. V rámci projektu budú monitorovať problematiku ohrozenia detí a mládeže v školách, školských zariadeniach a rómskych komunitách. Ich permanentným pôsobením v komunitách by malo prísť k výraznému poklesu prípadov tzv. záškoláctva. Aktívne sa budú zapájať do činnosti komisií pre prevenciu kriminality, ktoré boli zriadené pri obvodných úradoch a krajskom úrade.

     Na stretnutiach so starostami obcí a poslancami obecných zastupiteľstiev sa budú zaoberať aj problematikou čistoty v osadách, nelegálnych stavieb, prihlasovania psov a pod.. Do budúceho obdobia je pripravovaná aj intenzívnejšia spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi MsÚ so zameraním na rómskych dôchodcov, rómsku mládež, ako aj so zameraním na sociálno-patologické javy v rómskej komunite.