Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Články k téme

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

 

Články

1

Policajných špecialistov vnímajú  Rómovia ako svojích ľudí

Prešovské internetové správy

2

Hodnotili prácu referentov - špecialistov v rómskych komunitách

Život Prešova online

3

Róm policajným špecialistom

PLUSKA.sk

4

Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Hlohovecko

5

Hodnotenie efektívnosti práce polície z hľadiska dodržiavania ľudských práv

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

6

Pilotný projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami – z pohľadu policajného špecialistu

Rómsky nový list – nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku

7

Odstraňovanie bariér v komunikácii medzi Policajným zborom a rómskymi komunitami

Rómsky nový list – nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku

8

Trénovali policajtov pre Rómov

Národná obroda

9

Policajní špecialisti pre menšinové komunity si zdokonaľujú svoje schopnosti

internetový denník www.cassovia.sk

10

Tretí tréning aktivistov v rómskych komunitách - Na tému: Policajní špecialisti pre prácu v komunitách / vzťahy polície a Rómov

Rómsky nový list – nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku

11

S Rómami v osadách Košického kraja začnú pracovať policajní špecialisti

Korzár, košický denník

12

Slovenská polícia chce pomôcť Rómom z osád

Podolínec pl.mesto.sk

13

Rómovia prijímajú policajných špecialistov pozitívne

www.server.sk