Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Realizácia projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

     S účinnosťou od 1. januára 2007 minister vnútra Slovenskej republiky uznesením č. 36 zo dňa 21. 04. 2006 schválil rutinné zavedenie „Projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami“.
Deti na Policajnom dni v Trnave
     DetiSpomínaný projekt predstavuje zriadenie inštitútu policajného špecialistu pre prácu s komunitami, pričom v prvom rade ide o projekt pre rómsku komunitu, ktorý sa má podieľať na riešení problémov Rómov a dosiahnuť zmenu situácie v rómskych komunitách tak, aby všetci ich obyvatelia mali rovnaký prístup ku všetkým výhodám a aktivitám bežne ponúkaným v obciach alebo v mestách. 

     Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami realizuje na troch obvodných oddeleniach PZ v troch policajných okresoch a to konkrétne na Obvodnom oddelení PZ Trnava (okres Trnava), na Obvodnom oddelení PZ Sládkovičovo (okres Galanta) a na Obvodnom oddelení PZ Dunajská Streda (okres Dunajská Streda), kde na každom z uvedených obvodných oddelení PZ pôsobia dvaja policajní špecialisti.I. Pracovná porada policajných špecialistov pre prácu s komunitami pod vedením zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave

     Dňa 29. 03. 2007 sa v zasadacej miestnosti budovy Krajského riaditeľstva PZ v Trnave konala 1. pracovná porada policajných špecialistov pod vedením zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, na ktorej sa okrem policajných špecialistov zúčastnil aj zástupca riaditeľa odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, riaditeľ odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, riaditelia odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trnave, Galante, Dunajskej Strede a v Senici a taktiež riaditelia základných útvarov, kde policajní špecialisti pre prácu s komunitami pôsobia.

     Počas pracovnej porady bola vykonaná kontrola plnenia opatrení súvisiacich s realizáciou projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami a taktiež bola vyhodnotená bezpečnostná situácia na území, na ktorom pôsobia policajní špecialisti.

     K realizácii projektu policajných špecialistov sa vyjadril aj zástupca riaditeľa odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý v krátkosti zhrnul celý priebeh vzniku, realizácie a vyhodnotenia pilotného projektu a taktiež spustenie samotnej realizácie projektu policajných špecialistov pre prácu s komunitami v rámci celej Slovenskej republiky. Medzi iným taktiež uviedol, že vyhodnotenie pilotného projektu poukázalo na potrebu, aby policajní špecialisti pre prácu s komunitami získali aspoň základné poznatky z rómskeho jazyka.

    V časti, ktorá bola venovaná diskusii, sa zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave spýtal prítomných funkcionárov na možnosť zvolania pracovného stretnutia so starostami obcí, v ktorých budú policajní špecialisti pôsobiť, pričom títo súhlasili s návrhom, aby sa prvé stretnutie uskutočnilo prostredníctvom Krajského riaditeľstva PZ v Trnave.

     Na záver zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave poďakoval všetkým za účasť a taktiež uviedol, že ďalšia pracovná porada by sa mala konať v prvej polovici mesiaca jún 2007, na ktorej budú policajní špecialisti pre prácu s komunitami písomne dokladovať svoju činnosť.