Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Metodická činnosť pri realizácii projektu policajných špecialistov

Preventívne projekty a aktivity pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Policajní špecialisti pre prácu s komunitami

Misky váh     Pre zlepšenie činnosti v teréne je určený príslušník odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, ktorý má priebežne sledovať a usmerňovať činnosť policajných špecialistov, pričom policajní špecialisti sa budú taktiež pravidelne raz za štvrťrok zúčastňovať pracovných porád pod vedením zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, kde sa bude dokladovať a vyhodnocovať ich činnosť v teréne a budú sa prijímať opatrenia na ďalšiu realizáciu projektu.

     Na uvedené pracovné porady budú v blízkej budúcnosti prizývaní aj hostia z iných rezortov a mimovládnych organizácií, zaoberajúci sa rómskou problematikou, ktorí podľa našich zistení tento projekt vnímajú a hodnotia veľmi pozitívne.

    Našou prvotnou úlohou je nadviazať kontakt s dotknutými rezortmi ako aj mimovládnymi organizáciami, nakoľko prostredníctvom ich prebiehajúcich projektov už získali veľké množstvo skúseností s prácou v jednotlivých komunitách a poznajú problémy, s ktorými sa môžu pri svojej činnosti policajní špecialisti pre prácu s komunitami stretnúť. Našou vzájomnou spoluprácou by sme tak mohli lepšie zhodnotiť súčasné potreby jednotlivých komunít a následne prostredníctvom určených policajných špecialistov pre prácu s komunitami pomôcť tak, ako sa od nás v zmysle „nášho“ realizovaného projektu očakáva.