Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Občianske preukazy bez podoby tváre

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva (eZdravie, predtým eHealth) má mať do 31. decembra 2022 každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na našom území občiansky preukaz s čipom, nakoľko po tomto dátume pôjde o jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. V súčasnosti nemajú takýto doklad k dispozícii dve skupiny občanov – občania do 15 rokov, ktorí nemôžu mať občiansky preukaz vôbec a občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je doklad, ktorým sa občan autentifikuje pri prihlasovaní do elektronických služieb. Občiansky preukaz bez podoby tváre je majetkom Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude vizuálne identický so štandardným občianskym preukaz, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa, jeho podpis, údaj o trvalom pobyte a miesto vydania.

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne vydávať ministerstvo z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb občanom mladším ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

  • pri narodení,
  • pri udelení štátneho občianstva SR,
  • ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 Platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre je 15 rokov, na jeho platnosť nebude mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov, ktorý má kratšiu platnosť (v takomto prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov).

 Súčasťou občianskeho preukazu bez podoby tváre je aj elektronický čip a strojovo čitateľná zóna s vybranými údajmi v strojovo čitateľnej podobe. Do elektronického čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze bez podoby tváre.

 Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci aj vtedy, ak došlo k odovzdaniu alebo doručeniu nájdeného občianskeho preukazu bez podoby tváre občana mladšieho ako 15 rokov a nový občiansky preukaz bez podoby tváre ešte nebol vydaný.

 Ministerstvo vydá občiansky preukaz bez podoby tváre občanovi mladšiemu ako 15 rokov na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodu

  • straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu bez podoby tváre,
  • zmeny údaja uvedeného v občianskom preukaze bez podoby tváre,
  • nefunkčnosti elektronického čipu.

Požiadať o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre môže zákonný zástupca občana mladšieho ako 15 rokov alebo iná osoba podľa § 7 ods. 6 na ktoromkoľvek príslušnom útvare; na vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre sa primerane vzťahuje § 7 ods. 9 a 10 s tým, že nemožno požiadať o urýchlené vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre do dvoch pracovných dní.

Občanom starším ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom, rovnakým spôsobom ako pri občanoch mladších ako 15 rokov (t. j. občiansky preukaz bez podoby tváre sa týmto starším občanom vydá tiež automaticky na základe údajov z registra fyzických osôb a zašle sa na adresu ich trvalého pobytu).

Týmto starším občanom sa už však pri strate alebo odcudzení občianskeho preukazu bez podoby tváre nebude vydávať nový takýto preukaz, ale budú si musieť požiadať o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom (ktorého vydanie budú mať bezplatné).