Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 • občiansky preukaz vydáva ktorékoľvek okresné riaditeľstvo PZ (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí zastupiteľský úrad SR (ďalej len „zastupiteľský úrad“)
 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne. Pri tejto povinnosti platia výnimky a to v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo z dôvodu psychického ochorenia podať žiadosť osobne (ďalej len bezvládny občan, alebo psychicky chorý občan), podať aj iná osoba po predložení svojho občianskeho preukazu. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne. Príslušný útvar zabezpečí prostredníctvom mobilného pracoviska nasnímanie podoby tváre a podpisu po dohode s občanom, alebo osobou, ktorá podala žiadosť.
 • za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu zákonný zástupca okrem podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov (takýto občan si môže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sám),
 • za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo o ktorého sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu, podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu,
 • občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre, jeho podpisu a zadania BOK (bezpečnostného osobného kódu) na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade. Nasnímanie podoby bezvládneho, alebo psychicky chorého občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje; to platí aj v prípade podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade.
 • nevidiaci občan, ktorý používa okuliare s tmavými sklami a ktorý žiada o nasnímanie podoby tváre s okuliarmi s tmavými sklami, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť lekárske potvrdenie o používaní okuliarov s tmavými sklami alebo predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, v ktorého poznámke je uvedené „nevidiaci-blind“.
 • bezpečnostný osobný kód (BOK) je kombináciou šiestich číslic, slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si BOK pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu; občan starší ako 65 rokov si bezpečnostný osobný kód môže zvoliť aj neskôr na príslušnom útvare,
 • ak si občan odmietne zvoliť BOK, zvolí mu ho príslušný útvar, na ktorom bola podaná žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, z úradnej moci.

Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže byť podaná najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov,
 • z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu občana staršieho ako 15 rokov môže byť podaná najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.
 • o vydanie občianskeho preukazu je občan povinný požiadať príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu (napr. zmena mena , priezviska, trvalého pobytu, rodného čísla),