Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Priestupky na úseku občianskych preukazov

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

  • použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije občiansky preukaz vydaný inému občanovi,
  • úmyselne poškodí občiansky preukaz,
  • sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
  • vykoná alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
  • poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 350 eur a v blokovom konaní pokutu do 100 eur 

b)

  • nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
  • odovzdá občiansky preukaz ako záloh alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
  • prijme občiansky preukaz ako záloh alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 150 eur a v blokovom konaní do 50 eur 

c)

  • poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 50 eur