Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

<-- späť

V SBA sú sústredené archívne fondy banských, hutníckych i lesných úradov a závodov, účastinných spoločností, záujmových združení, baníckych škôl, komorských panstiev, fondy špecializovanej štátnej banskej správy rôznych stupňov, banských a hutníckych závodov, obchodných a výrobných spoločností, orgány štátnej banskej správy, generálne riaditeľstvo rudných baní a magnezitového priemyslu, podnikové riaditeľstvá štátnych podnikov rudných baní, železorudných baní, magnezitového priemyslu, geologického prieskumu, priemyslu kameňa a ich jednotlivých závodov. Rozmanitosť archívnych dokumentov sústredených v SBA dotvárajú osobné fondy významných osobností z odvetvia baníctva, ale aj hutníctva a geológie, fondové oddelenia i samostatné zbierky máp a plánov a zbierka pečatidiel a gumových pečiatok. V súčasnosti SBA spravuje 359 archívnych fondov a zbierok v celkovom rozsahu 6 338 bežných metrov (b. m.) a 120-tisíc jednotlivín, z nich je viac ako 90-tisíc máp a plánov, z obdobia od 15. storočia po súčasnosť. Z celkového množstva je sprístupnených 4 170 b. m.

Archívne dokumenty uložené v SBA sa využívajú pre praktické potreby banskej prevádzky a geologického prieskumu, ochrany životného prostredia,  pamiatkovej ochrany, revitalizácie starých vodohospodárskych systémov a taktiež aj ako podklady pre historické štúdium – dejín banskej techniky a dopravy, osobností vedy a kultúry, hospodárskych, všeobecných, regionálnych dejín, dejín školstva, cirkvi, vojenstva, peňažníctva, sfragistiky, genealógie a pod.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]