Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Analytické jednotky a ich inštitucionálne zastrešenie

 

Úlohou štátnych analytických jednotiek je poskytovať kvalitný analytický servis pre potreby ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, pod ktorý spadajú.  Analytické jednotky sú buď zamerané sektorovo (podľa rezortu) alebo sú prierezové. V rámci národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy vznikla Odborno-metodická komisia, ako kolektívny orgán analytických jednotiek, ktorý dnes združuje 12 sektorových a 2 prierezové analytické jednotky podľa zoznamu nižšie. Odborno-metodická komisia koordinuje odbornú a metodickú činnosť analytických jednotiek a odborne posudzuje ich aktivity, predovšetkým kvalitu ich výstupov v rámci recenzných konaní.

 

Aktuálny zoznam členov OMK s hlasovacím právom

 

Analytická jednotka

Inštitúcia 

Inštitút správnych a bezpečnostných analýz

(sektorová AJ)

Ministerstvo vnútra SR 

Analytický útvar 

(sektorová AJ)

Ministerstvo obrany SR 

Centrum pre hospodárske otázky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo hospodárstva SR 

Inštitút digitálnych a rozvojových politík

(sektorová AJ)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Inštitút dopravnej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Inštitút environmentálnej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo životného prostredia SR 

Inštitút finančnej politiky 

(prierezová AJ)

Ministerstvo financií SR 

Inštitút kultúrnej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo kultúry SR 

Inštitút pôdohospodárskej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Inštitút pre stratégie a analýzy 

(sektorová AJ)

Úrad vlády SR 

Inštitút sociálnej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Inštitút vzdelávacej politiky 

(sektorová AJ)

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR 

Inštitút zdravotných analýz

(sektorová AJ) 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Útvar hodnoty za peniaze 

(prierezová AJ)

Ministerstvo financií SR