Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Budovanie analytických kapacít v štátnej správe

Európsky sociálny fondZískať odborné poznatky a skúsenosti na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v štátnej správe. To je cieľom projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Budovanie analytických kapacít v štátnej správe, do ktorého je zapojené aj Ministerstvo vnútra SR.

Národný projekt zameraný na budovanie analytických kapacít realizuje Ministerstvo financií SR od januára 2014. Cieľovou skupinou projektu sú analytickí pracovníci Ministerstva financií SR a partnerov – Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Obsahom projektu je účasť pracovníkov analytických útvarov a ďalších analytických pracovníkov na stážach, kurzoch, seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. Riadenie projektu zabezpečuje Riadiaci výbor. Projekt je realizovaný ako multicieľový prostredníctvom dvoch zrkadlových národných projektov – ITMS 271300330031 a 27140130200 a je spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond. Trvanie projektu je plánované do decembra 2015.

Viac informácií o projekte je na internetovej stránke Ministerstva financií SR.