Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Čiastka 1 vydaná 28.2.2013

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 23

Čiastka 1

Vydaná 28. februára 2013

                                                                                              OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OVVS3-2013/005228 zo 7. februára 2013 o územných zmenách v obciach k 31. decembru 2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Košice - okolie č. 1/2013 zo 4. februára 2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom území Malá Lodina 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 z 15. januára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Nitra a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Trenčín č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Trenčín a znečisťujúce látky PM10 a PM2,5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Trenčínč. 2/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta (obce) Valaská Belá, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, Dolné Vestenice, Oslany, Nitrica, Bystričany, Horná Ves, Kocurany, Bojnice, Čereňany, Lehota pod Vtáčnikom, Cigeľ, Temeš, Čavoj, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Sučany, Kostolná Ves, Dlžín, Horné Vestenice, Handlová, Prievidza, Podhradie, Radobica, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Jalovec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Poruba, Nevidzany, Ráztočno, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, Kanianka, Šutovce, Lazany, Kľačno, Opatovce nad Nitrou, Seč, Nováky, Koš, Sebedražie, Liešťany, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Poluvsie, Nedožery-Brezany, Tužina, Pravenec a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia  Trnava č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastráln územie mesta Trnava a tuhé znečisťujúce látky PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 1/2013 z 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Staré Mesto a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 2/2013 z 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava,  katastrálne územie Bratislava - Nivy a katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 3/2013 z 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Bratislava - Petržalka a znečisťujúculátku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 4/2013 z 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre mesto Malacky, katastrálne územie Malacky a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Bratislava č. 5/2013 z 15. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre mesto Senica, katastrálne územie Senica a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Prešov č. 1/2013 z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kladzany, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Prešov č. 2/2013 z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Prešov a obce Ľubotice a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Žilina č. 1/2013  z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia katastrálne územie mesta Žilina a znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Žilina č. 2/2013 z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Ružomberok a obce Likavka a znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Žilina č. 3/2013 z 21. februára  2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasťriadenia kvality ovzdušia katastrálne územie mesta Martin a Vrútky a znečisťujúcu látku PM10 a PM2,5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia  Banská Bystrica č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Banská Bystrica a znečisťujúce látky PM10 a PM2,5

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica č. 2/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územia mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica č. 3/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezepečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územia mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka a Revúcka Lehota a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Košice č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Košice a katastrálne územia obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľkuá Ida a znečisťujúcu látku PM10 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Košice č. 2/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia pre katastrálne územie mesta Krompachy a znečisťujúcu látku PM10 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Obvodného úradu životného prostredia Košice č. 3/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvaltiy ovzdušia pre katastrálne územie mesta Strážske a znečisťujúcu látku PM10