Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Čiastka 1 vydaná 31. 1. 2014

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 24

Čiastka 1

Vydaná 31. januára 2014

OBSAH                                                                                               

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. novembra 2013 č. 168/2013 o ochrane utajovaných skutočností v pôsobnosti okresných úradov

VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina č. 1/2013 z 20. decembra 2013, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Suchý vrch

VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina č. 1/2014 z 10. januára 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinaského kraja na roky 2011 - 2015

VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice - okolie č. 1/2013 z 12. decembra 2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom území Milhosť

VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice - okolie č. 2/2013 z 12. decembra 2013, ktorou sa určuje rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významnom vodnom toku Hornád v katastrálnom území Kechnec

VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov č. 399/2013/OSZP z 20. decembra 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015

VYHLÁŠKA Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2014  z 10. januára 2014, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015