Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 3 vydaná 15.11.2012

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 22

Čiastka 3

Vydaná 15. novembra 2012

 

 

OBSAH

 

METODICKÝ POKYN Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-2012/028082 z 30. októbra 2012, ktorým sa ustanovuje postup obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov a územných vojenských správ pri prechode majetku štátu, pohľadávok a záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, súdnych sporov, exekučných konaní, ktoré podľa zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov prechádzajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a pri zabezpečení niektorých úloh súvisiacich so zrušením obvodných úradov, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov a územných vojenských správ