Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Čiastka 6 vydaná 14. 12. 2010

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 20

Čiastka 6

Vydaná 14. decembra 2010

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. decembra 2010 o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS1-2010/026528 z 3. novembra 2010, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Petržalka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 7/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 8/2010 z. 11. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Nivy a katastrálne územie Nové Mesto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Žiar nad Hronom a Obce Ladomerská Vieska

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, Mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka a Revúcka Lehota

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 8/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Mesta Banská Bystrica

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 8/2010 z 15. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre mesto Nitra a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 1/2010 z 15. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia - katastrálne územie Mesta Trnava

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Martin a Vrútky

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 3/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Žilina

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 4/2010 z 2. novembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia územie mesta Ružomberok a obce Likavka

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2010 z 15. októbra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre okres Prievidza a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2010 z 15. októbra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre okres Prievidza a znečisťujúcu látku SO2

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 4/2010 z 15. októbra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzušia pre mesto Trenčín a znečisťujúcu látku PM10

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 4/2010 z 9. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Košice č. 5/2010 z 9. decembra 2010, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Prešove č.1/2010 z 11. novembra 2010, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Važecká jaskyňa

OZNÁMENIE Obvodného úradu Košice-okolie o vydaní rozhodnutia č. B/2010/04900 z 23. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Košice-okolie so sídlom v meste Moldava nad Bodvou

OZNÁMENIE Obvodného úradu Poprad o vydaní rozhodnutia č. 1/2010/032478 z 30. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Poprad so sídlom v meste Levoča

OZNÁMENIE Obvodného úradu Rimavská Sobota o vydaní rozhodnutia č. H/2010/023404 z 29. októbra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Rimavská Sobota so sídlom v meste Tornaľa

OZNÁMENIE Obvodného úradu Čadca o vydaní rozhodnutia č. 2010/02926-007 zo 6. decembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Čadca so sídlom v meste Turzovka

OZNÁMENIE Obvodného úradu Nové Zámky o vydaní rozhodnutia č. A/2010/03240 z 5. decembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Nové Zámky so sídlom v meste Šurany

OZNÁMENIE Obvodného úradu Prievidza o vydaní rozhodnutia č. B/2010/12984/02652-5 z 26. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Prievidza so sídlom v meste Handlová

OZNÁMENIE Obvodného úradu Prievidza o vydaní rozhodnutia č. B/2010/12984/02652-5 z 26. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Prievidza so sídlom v meste Nováky

OZNÁMENIE Obvodného úradu Trnava o vydaní rozhodnutia č. A/2010/15624 z 26. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Trnava so sídlom v meste Hlohovec

OZNÁMENIE Obvodného úradu Žilina o vydaní rozhodnutia č. A/2010/07319 z 8. decembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Žilina v meste Kysucké Nové Mesto

OZNÁMENIE Obvodného úradu Trebišov o vydaní rozhodnutia č. A/2010/10463 z 3. novembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Trebišov so sídlom v meste Sečovce