Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Čiastka 7 Vydaná 13. júla 2005

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 15

Čiastka 7

Vydaná 13. júla 2005

OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. júla 2005 o vydaní Odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. júla 2005 o vydaní Smerníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 203-2005/02468 z 30. júna 2005, pre krajské úrady a obvodné úrady o vykonávaní dohľadu nad používaním štátnych symbolov

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. júna 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo ZÚ – 97/ÚO-2005 z 13. júna 2005, na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. júna 2005 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo ZÚ – 252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny, vojnového stavu a pri ich riešení