Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. február 2023, streda
 

Dočasné vyradenie vozidla

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie je možné vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť dočasné vyradenie vozidla z evidencie do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je držiteľ vozidla povinný predložiť:

  • doklad totožnosti,
  • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie sa neodovzdávajú tabuľky s evidenčným číslom.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel je spoplatnené nasledovne:

V lehote
1.  do jedného roka ...........................................................................................  5 eur,
2.  od jedného roka do dvoch rokov .................................................................... 20 eur,
3.  od dvoch rokov do štyroch rokov ....................................................................35 eur,
4.  od štyroch rokov do šiestich rokov.................................................................. 70 eur,
5.  od šiestich rokov do 10 rokov .......................................................................170 eur,
6.  nad 10 rokov ..............................................................................................350 eur,

opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ................ 5 eur.

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie.

Správny poplatok platí žiadateľ.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]