Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy

Od 1.1.2023 oproti predošlému spôsobu došlo ku zmene, kedy bude možné požiadať o pridelenie TEČ na elektromobily a plug-in hybridy na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

O vydanie farebne odlíšených tabuliek s evidenčným číslom vozidlu, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridnému elektrickému vozidlu s možnosťou externého nabíjania (ďalej len „Elektro TEČ“) je možné požiadať od 1.12.2019. Prijatím tejto zmeny sme reagovali na vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (uznesenie č. 110 z 13. marca 2019), podľa ktorého sa v termíne do 31. decembra 2019 majú zaviesť farebne odlišné tabuľky s evidenčným číslom pre čisté elektromobily a plug-in hybridy.

Odlíšiteľné označenie takýchto vozidiel bude slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia, ktoré sú podrobne rozpísané v Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktoré gestoruje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a podľa ktorého je opatrenie nákladovo šetrným a zároveň účinným spôsobom, ako vytvoriť trvalú propagáciu elektrických vozidiel. Zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa.

Podmienkou je, aby ste mali v osvedčení o evidencii časť II v položke 18 P.3 „Druh paliva / zdroj energie“  uvedený druh paliva alebo zdroj energie buď:

 • ELEKTRINA alebo 
 • druh spaľovacieho paliva v kombinácii s elektrickým pohonom plug-in napr. 
 • Benzín  + elektrický pohon plug-in,
 • Nafta + elektrický pohon plug-in
 • Benzín  + LPG + elektrický pohon plug-in  a pod. 

V schválenom návrhu zákona č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je ustanovené, že tzv. Elektro TEČ je možné vydať na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka takéhoto vozidla. Znamená to, že nebude prebiehať celoplošná výmena doteraz vydaných tabuliek s evidenčným číslom, ktoré už boli pridelené na elektromobily a plug-in hybridy.

O vydanie Elektro TEČ si môže držiteľ alebo vlastník vozidla požiadať:

 • pri zápise nového vozidla do evidencie, pričom správny poplatok v tomto prípade je
  33,- € za zápis držiteľa vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobilu),
  alebo o 50 % znížený základný poplatok vypočítaný podľa výkonu motora pri zápise držiteľa plug-in hybridu (v tomto prípade sa poplatok môže znížiť najviac na sumu 33,- €)
  + 50,- € za pridelenie 2 ks plechových Elektro TEČ vrátane vydania príslušných dokladov od vozidla) alebo
 • ak požiada o výmenu súčasne pridelenej TEČ za štandardný poplatok t.j. 50,-€ za pridelenie 2 ks plechových Elektro TEČ vrátane vydania príslušných dokladov od vozidla.

VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM (TEČ) vydávaných od 1.1.2023 sú ustanovené v prílohe č. 17 k vykonávacej vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z. (zelené písmo a označenie EL, EV je určené pre Elektro TEČ).

1. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm × 11 cm 

2. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 34 cm × 20 cm

3. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 24 cm × 15 cm

4. Tabuľky s evidenčným číslom s rozmermi 14,5 cm × 11 cm

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]