Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2021, streda
 

Kontakty

Kontakty na jednotlivé  analytické útvary zapojené v projekte

 

Ministerstvo vnútra SR: Inštitút správnych a bezpečnostných analýz 

https://www.minv.sk/?institut-spravnych-bezpecnostnych-analyz-isba

 

Ministerstvo financií SR: Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/o-institute/o-institute.html

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR: Inštitút vzdelávacej politiky 

https://www.mosr.sk/au-mosr/

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR: Inštitút sociálnej politiky 

https://www.employment.gov.sk/isp/

 

Ministerstvo životného prostredia SR: Inštitút environmentálnej politiky

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/

 

Ministerstvo zdravotníctva SR: Inštitút zdravotných analýz

https://izp.sk/

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Inštitút dopravnej politiky

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky

 

Ministerstvo kultúry SR: Inštitút kultúrnej politiky

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky--324.html

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Inštitút pôdohospodarskej politiky

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=184&navID2=1

 

Ministerstvo hospodárstva SR: Centrum pre hospodárske otázky

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky

 

Ministerstvo obrany SR: Analytický útvar

https://www.mosr.sk/analyticky-utvar-mo-sr/

 

Úrad vlády SR: Inštitút pre stratégie a analýzy

https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/institut-digitalnych-a-rozvojovych-politik/index.html