Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Najstaršie archívne pramene nachádzajúce sa v archíve sú zbierkového charakteru v zbierke listín a listov: cechové artikuly zvolenského cechu krajčírov z roku 1571, potvrdzované na modrokamenskom hrade Balašovcami a listina Leopolda I. z roku 1658 o udelení trhového práva zemepanskému mestečku Modrý Kameň.

cechove artikuly

Cechové artikuly krajčírskeho cechu mesta Zvolen z roku 1571, na reverze v r. 1673 – 1805 potvrdzované Balašovcami v Modrom Kameni

Udelenie trhového práva pre Modrý Kameň

Udelenie trhového práva Leopoldom I. pre zemepanské mestečko Valentína Balašu Modrý Kameň 6. októbra 1658

Na výstavné účely archív používa faximile listiny z roku 1658 s reprodukciou pečate, ktorá sa na origináli nezachovala. Ďalšie jednotliviny zbierky sú z 18. a 19. storočia: rôzne dohody, dlžobné úpisy, testament a iné písomné svedectvá prevažne v majetkových veciach, vojenské dekréty, cechové a iné písomnosti z 19. a 20. storočia v jazyku latinskom, slovenskom, maďarskom, ale aj francúzskom a ruskom.

Prepúšťacia listina z armády z roku 1830

Prepúšťacia listina z armády z roku 1830


Zaujímavým a bohatým prameňom k regionálnej histórii sú zbierky fotografií a filmov, zbierky letákov, plagátov, novín, časopisov a inej tlače, z nich regionálna tlač, ďalej zbierka pečatidiel a pečiatok. Zbierka obecných kroník a školské kroniky, uložené vo fondoch jednotlivých škôl obsahujú aj informácie o ekonomickom rozvoji, kultúre, osvetovej činnosti a záujmových spolkoch, ktoré pôsobili v obciach okresu v 20. storočí.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]