Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Postup na zaslanie elektronickej žiadosti o uznanie odbornej praxe a odbornej kvalifikácie

Žiadosť o uznanie odbornej praxe a odbornej kvalifikácie je možné zaslať Ministerstvu vnútra SR, odboru živnostenského podnikania aj elektronicky prostredníctvom služby "všeobecná agenda", ktorá je dostupná na portáli www.slovensko.sk.

Elektronické služby pre občanov a podnikateľov nájdete v sekcii Nájsť službu. V nej si službu vyberiete zadaním kľúčových slov do vyhľadávacích polí, ktorými sú napr.: názov elektronickej služby, názov úradu alebo inštitúcie.

Postup:
1. Prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky sa prihlásite na portál slovensko.sk.
1. Na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk kliknete na „Nájsť službu“ (Obr. 1).
obr. 1 

2. Konkrétnu službu nájdete tak, že do poľa napr.  „Názov úradu“ vpíšete: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo do poľa „Názov elektronickej služby“ vpíšete všeobecná agenda a kliknete na "VYHĽADAŤ" (Obr. 2):

obr. 2
 

3. Následne cez tlačidlo „Služba“ budete presmerovaní na elektronický formulár.
4. Pre správne dokončenie podania je nutné podpísať formulár podania, ako aj jeho prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Vyplnený formulár odošlite.
5. Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania potvrdí prijatie elektronického dokumentu a vyzve žiadateľa na úhradu príslušného správneho poplatku a v prípade chýbajúcich dokumentov (príloh), vyzve žiadateľa aj na ich doplnenie. Výstupný dokument je následne zaslaný elektronicky do elektronickej schránky správ žiadateľa.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Kompetentný orgán:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Technická podpora:

https://www.slovensko.sk/sk/kontakt

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]